• 0
 • 1
 • 2
News image
News image
News imageคอร์สเรียนของทาง Little London มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการฟังและอ่านผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายในระหว่างเรียน
 
คอร์ส Brush Up ของ Little London ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ Basic และ Intermediate ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนในหลากหลายวัย ตั้งแต่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียนหรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้ใหญ่ หรือวัยทำงานที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้หลักสูตรของ Little London ยังออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเตรียมตัวสอบทักษะทางภาษาขั้นสูงต่อไป เช่น TOEIC, TOEFL, หรือ IELTS

 

คอร์สพัฒนาทักษะการพูด-เขียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย - นักศึกษา - ผู้ใหญ่วัยทำงาน

 

ระดับ Basic

 • เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกท้อแท้ เรียนภาษาอังกฤษมามากมายหลายที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
 • คอร์สนี้จะทำการปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • คอร์สนี้รวบรวมเทคนิคพิเศษในการแต่งประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามทุกประเภทอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • เตรียมความพร้อมสู่การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมืออาชีพ รวมทั้งได้ฝึกทักษะการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา

ระดับ Intermediate

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถแต่งประโยคได้ทันทีเมื่อต้องส่งอีเมล์หรือพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ เนื่องจากต้องคอยคิดว่าควรจะใช้ Tense อะไร คอร์สนี้จะเจาะลึกหลักการใช้ Tense ต่างๆที่ใช้บ่อยๆ
 • มีลูกเล่นในการใช้ภาษาเพิ่มเติม สามารถแสดงเหตุผลหรือข้อขัดแย้ง ได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการรวมประโยคหรือรวมความโดยการใช้ตัวเชื่อมประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มลีลาในการเขียนให้ชวนอ่านมากยิ่งขึ้น
 • เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส TOEFL, IELTS, TOEIC เพิ่มเติม
 • เมื่อจบคอร์สนี้แล้ว นักเรียนจะเห็นผลอย่างรวดเร็วว่าภาษาอังกฤษของตนเองนั้นพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

คอร์ส ติวข้อสอบ TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET, KEPT

 • เป็นการเรียนตัวต่อตัว (หรือจัดกลุ่มเล็กมาเอง) ติวเข้มเพื่อเตรียมตัวไปสอบ ใช้เวลาเรียนเพียง 10 ชั่วโมง
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนที่ตนเองสะดวก โดยทางโรงเรียนจะจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีเวลาว่างตรงกับผู้เรียนให้
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรและทักษะภาษา ที่ต้องการเน้นหรือฝึกหัดเพิ่มเติมได้ 
 • อาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนกับอาจารย์ท่านไหน (**อัตราค่าเรียนกับอาจารย์ชาวไทยไม่เท่ากับอาจารย์ชาวต่างชาติ** ติดต่อสอบถามราคา **คลิกที่นี่**)

คอร์สสนทนา (Conversation)

 • เป็นการเรียนตัวต่อตัว (หรือจัดกลุ่มเล็กมาเอง) ใช้เวลาเรียนเพียง 10 ชั่วโมง
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนที่ตนเองสะดวก โดยทางโรงเรียนจะจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีเวลาว่างตรงกับผู้เรียนให้
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรและทักษะภาษา ที่ต้องการเน้นหรือฝึกหัดเพิ่มเติมได้ เช่น เน้นการพูดเพื่อนำเสนอ (Presentation), เน้นการสัมภาษณ์งาน (Job interview) หรือ เน้นการพูดเพื่อไปใช้ในสายงานของผู้เรียนโดยเฉพาะ
 • อาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนกับอาจารย์ท่านไหน (**อัตราค่าเรียนกับอาจารย์ชาวไทยไม่เท่ากับอาจารย์ชาวต่างชาติ** ติดต่อสอบถามราคา **คลิกที่นี่** )

ตารางเวลา คอร์สเรียนตัวต่อตัว

 • เปิดรับตั้งแต่น้อง ม.ต้น, ม.ปลาย, นักศึกษา, ผู้ใหญ่วัยทำงาน
 • เปิดสอนทั้งแบบเรียนคนเดียว หรือรวมจัดกลุ่มกันมาเอง (กลุ่มละไม่เกิน 12 คน)
 • ตารางสอน สามารถนัดหมายเวลาเรียนตามที่นักเรียนสะดวกได้กับทางโรงเรียนโดยตรง 
 • รับสอน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 9.00 - 20.00 น.