• 0
 • 1
 • 2
News image
News image
News imageLittle London คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบเพียงแห่งเดียวบนถนนสีหราชเดโชไชย (ทางเข้าค่าย ร.8) โดยตั้งอยู่ข้างประตูทางเข้าหมู่บ้านแก่นทองธานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ตลาดชุมชน โลตัสเอ็กซ์เพลส ร้านขายอาหาร ขนม ไอศกรีม กาแฟ และสินค้าต่างๆมากมาย หน้าโรงเรียนเป็นลานจอดรถคอนกรีตซึ่งรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 20 คัน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Little London จัดตั้งและบริหารงานโดย อ.พรพรรณ สุรียธนาภาส, อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, และ อ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส, อาจารย์ประจำจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษมานานหลายปี เราเข้าใจจุดอ่อนของนักเรียนไทยในการเรียนภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์เหล่านี้ เราได้พัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอนที่เรามั่นใจว่านักเรียนสามารถทำความเข้าใจ จดจำ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งนักเรียนที่ผ่านๆมาของเราต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายๆ และไม่น่าเบื่ออย่างที่ผ่านมา

  

ประวัติครูผู้สอน

 

อาจารย์ พรพรรณ สุรียธนาภาส (ครูหยง)

ประวัติการศึกษา

 • Master of Art in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Manchester Metropolitan University, United Kingdom
 • Master of Business (Entrepreneurship), The University of Queensland, Australia
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท Manna Enterprise Ltd., Manchester, United Kingdom
 • ครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ, โรงเรียน Thai Style, Manchester, United Kingdom
 • พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ห้างสรรพสินค้า Primark, Manchester, United Kingdom
 • ล่ามแปลภาษา (อังกฤษ ไทย) สำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล, บริษัท Language Empire, Manchester, United Kingdom
 • ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ, The Language Centre, Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom
 • อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา OIC English , ซีพี ทาวเวอร์ , สีลม , กรุงเทพมหานคร
 • วิศวกร, บริษัท Taikisha (Thailand) Ltd., กรุงเทพมหานคร
 • ครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์แบบตัวต่อตัวมากกว่า 10 ปี

 

อาจารย์ ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส (ครูโก๋)

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. in Business and Management, The University of Manchester, United Kingdom
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

 

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ประจำ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยสอน, Manchester Business School, The University of Manchester, United Kingdom
 • เจ้าหน้าที่ดูแลสนาม (General Steward), Old Trafford Stadium, Manchester United Football Club, United Kingdom
 • วิศวกร, บริษัท Seagate Technology (Thailand) Ltd., สมุทรปราการ
 • ครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์แบบตัวต่อตัวมากกว่า 10 ปี